elik binaelik konstrksiyonelik inaat

Not: Son katılım tarihi 15 Ocak 2011'den 15 Şubat 2011'e uzatılmıştır. Katılmak isteyenlerin bilgilerini iletişim menüsündeki iletişim formundan göndermeleri rica olunur.
KAHRAMANMARAS.BEL.TR

Sempozyum Proğramı

ULUSLARARASI DULKADIR BEYLİĞİ SEMPOZYUMU

(KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE) 

29 NİSAN – 1 MAYIS 2011

PROGRAM 

29 NİSAN 2011 CUMA - BİRİNCİ SALON

AÇILIŞ (9.30 -10.30)

Sinevizyon Gösterisi

Düzenleme Kurulu adına Doç. Dr. İlyas GÖKHAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Fatih KARAASLAN

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa POYRAZ

Kahramanmaraş Valisi Şükrü KOCATEPE

 

I.OTURUM (10.30 – 11.30)

 

Başkan: Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI – Doç. Dr. İbrahim SOLAK

10.30-10.45  Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI                  Dulkadir Beyliği Mimarisine Bakış

10.45-11.00  Prof. Dr. Refet YİNANÇ                            Yavuz Sultan Selim’in Kemah ve Zulkadiriye

Fetihnâmesine Oğlu Süleyman’ın cevabı

11.00-11.15  Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE                En Eski Tapu Tahrir Defterine Göre XVI. Asırda Dulkadirli Türkmenleri

11-15-11.30  Prof. Dr. Mesut ELİBÜYÜK                    Dulkadir Beyliği’nin Sınırları

11.30-11.45  Tartışma

11.45-14.00  Öğle Arası

II.OTURUM (14.00 – 15-15)

 

Başkan: Prof. Dr. Ali AKTAN – Doç. Dr. M. Sıtkı BİLGİN

14.00-14.15  Prof. Dr. Tuncer BAYKARA                    Bir Türk Şehri Olarak Maraş

14.15-14.30  Prof. Dr. Ali. Rafet ÖZKAN                     Yozgat Dulkadirlileri ve İzleri

14.30-14.45  Yrd. Doç. Dr. A. Mesut AĞIR                                 Memluk Sultanı El Melik Ez - Zâhir Sultan Çakmak Döneminde Memlük - Dulkadir Münasebetleri (1438-1453)

14.45-15.00  Hakan Türker DULKADİROĞLU         Kayseri’de Dulkadiroğlu Hanedanı Mensupları

15.00-15.15  Tartışma

15-15-15.30  Çay

III.OTURUM (15.30-17.00)

Başkan: Prof. Dr. Yılmaz KURT – Doç. Dr. F.Yahya AYAZ

15.30-15.45  Doç. Dr. Doğan YÖRÜK                                          Karaman ve Dulkadir Beylikleri Bakiyelerinin Osmanlı İlhak Sürecine Verdikleri Tepkiler

15.45-16.00  Doç. Dr. İbrahim SOLAK                         Dulkadirli Ülkesinde Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi

16.00-16.15  Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV              Şah İsmail ve Dulkadiroğulları

16.15-16.30  Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL                  Dulkadir Beyliği’nin Karamanoğulları İle Münasebetleri

16.30-16.45  Mehmet ÇAYIRDAĞ                               Fatih Döneminde Kayseri’de Osmanlı-Dulkadırlı Sınırı

16.45-17.00  Tartışma

 

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ - BİRİNCİ SALON


IV.OTURUM (09.00 – 10.15)

Başkan: Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN – Doç. Dr. Memet YETİŞGİN

09.00-09.15  Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN     15. yy’ın İlk Yarısında Memluk-Dulkadiroğulları Münasebetleri

09.15-09.30  Doç. Dr. İlyas GÖKHAN                            Dulkadir Beyliği Hanedanı Mensupları İle Komşu

Devlet ve Beylik Hanedan Mensupları Arasında Yapılan Siyasi Evlilikler

09.30-09.45  Yrd. Doç. Dr. M.Emin ŞEN                      Alaüddevle Bey’in Kızı Benli Hatun ve Efsanesi

09.45-10.00  Dr. Muhtar MOHAMET                           Suriye Türkmenleri

10.00-10.15  Tartışma

10.15-10.30  Çay

V.OTURUM (10.30 – 11.45)

Başkan: Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN – Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

10.30-10.45  Prof. Dr. Ahmet EYİCİL                          Turna Dağı Savaşı ve Dulkadir Beyliği’nin Sonu

10.45-11.00  Prof. Dr. Refet YİNANÇ                          Ali Paşa’nın Alaüddevle Bey’e Taziye Mektubu

11.00-11.15  Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN          Harput’ta Dulkadirli Hakimiyeti

11.15-11.30  Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ      Dulkadir Beyliğinin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

11-30-11.45  Yrd. Doç. Dr. Funda DEMİRTAŞ           Osmanlıya Sığınan İki Dulkadir Şehzadesi/Beyi Şehsüvar Bey ve Oğlu Ali Bey

11.45-12.00  Dr. İsmail ALTINÖZ                                 XVI. Asır Dulkadir Eyaletinde İskan ve Yerleşme

12.00-12.15  Tartışma

12.15-13.30  Öğle Arası

VI.OTURUM (13.30 – 14.45)

 

Başkan: Prof. Dr. Refet YİNANÇ – Doç. Dr. Bilgehan PAMUK

13.30-13.45  Prof. Dr. Yılmaz KURT                            Kars-ı Maraş Sancağında Mülkler ve Vakıflar

13.45-14.00  Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN              Yavuz Sultan Selim’in Oğlu Şehzade Süleyman ve Tatar Hanı’na Gönderdiği Dulkadir Fetihnâmesi

14.00-14.15  Yrd. Doç. Dr. Namiq MUSALI                Anonim Bir Safevi Müellifinin Gözüyle Dulkadir Beyliğinin Son 20 Yıllık Tarihine Bakış

14.15-14.30  Yrd. Doç. Dr Cahit KÜLEKÇİ                                Dulkadir Coğrafyasında Ermeni İskanı, Sosyo-Kültürel Münasebetler

14.30-14.45  Tartışma

14.45-15.00  Çay

VII.OTURUM (15.00 – 16.15)

 

Başkan: Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI – Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV

15.00-15.15  Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ                  Maraş’ta Dulkadiroğulları Dönemi Tekke ve Zaviyeler

15-15-15.30  Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN                   Kayseri’deki Dulkadir Beyliği Dönemi Eserleri

15.30-15.45  Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN                   Maraş Kitabeleri

15.45-16.00  Dr. Nuran SAY                                           Dulkadiroğulları Bekdik Boyu Dokumaları ve Bir Örnek

16.00-16.15  Tartışma

16.15-16.30  Çay

 

29 NİSAN 2011 CUMA - İKİNCİ SALON


I.OTURUM (14.00 – 15-15)

 

Başkan: Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ – Dr. Muhtar MOHAMET

14.00-14.15  Prof. Dr. Mustafa KESKİN                                     Anadolu’nun Birden Fazla Devlete Tahammülü Olabilir mi?

14.15-14.30  Doç. Dr. F.Yahya AYAZ                          Memlük Kaynaklarına Göre Şahsuvar Bey Meselesi

14.30-14.45  Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR              Anadoluda Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması ve Dulkadiroğlu Beyliği

14.45-15.00  Ziver HÜSEYİNOAV                                Dulkadirlerin İran’a Göçleri ve Safevilerle İrtibatları

15.00-15.15  Tartışma

15.15-15.30  Çay

II.OTURUM (15.30-16.45)

Başkan: Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Doç. Dr. H. Mustafa PAKSOY

15.30-15.45  Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK                                   Dulkadirli Cemaatlerinin Hasılatına Ait Bir Tahrir Defteri Üzerine

15.45-16.00  Doç. Dr. M. Sıtkı BİLGİN                          Arşiv Belgeleri Işığında 19. Yüzyılın İkinci Yarısında

Okt. Erhan ALPASLAN                             Maraş’ta Bulunan Vakıflar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

16.00-16.15  Yrd. Doç. Dr. Ramazan HURÇ               Dulkadirlilerin Göksun ve Çevresindeki Faaliyetleri

16.15-16.30  Uzm. Cemile HALİLOVİÇ                        Dulkadiroğulları Eserlerine Dair Osmanlı Dönemi

Uzm. Pakize YILDIZ                                 Kaynaklarından Maraş Kazası Hurufat Defterleri

16.30-16.45  Tartışma

 

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ - İKİNCİ SALON

 

III.OTURUM (09.00 – 10.15)

Başkan: Prof. Dr. Mustafa KESKİN – Yrd. Doç. Dr. A. Mesut AĞIR

09.00-09.15  Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR                               Dulkadirli Bir Alim: Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç ve Dulkadiroğullarına Dair Çalışmaları

09.15-09.30  Doç. Dr. İlyas GÖKHAN                            Maraş Beylerbeyi Zulkadirzade Ömer Paşa (1780-

Doç. Dr. Orhan DOĞAN                            1796)

Okt. Erhan ALPASLAN

09.30-09.45  Dr. Nurgül  SUCU                                      Dulkadir Beyliği Mensubu Osmanlı Hanım Sultanları

09.45-10.00  Dr. Ali SAYAR                                           Dulkadiroğlu Soy Ağacına Katkılar

10.00-10.15  Tartışma

10.15-10.30  Çay

IV.OTURUM (10.30 – 11.45)

Başkan: Prof. Dr. Mesut ELİBÜYÜK – Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

10.30-10.45  Prof. Dr. Tuncer BAYKARA                     Dulkadir Beyi Şahsuvaroğlu Ali Bey ve Sancaklı

Uzm. Dr. Metin ÖZER                                Yörükleri

10.45-11.00  Öğr. Gör. Mine AKBEN                                           Dulkadirli Döneminde Maraş’taki Sosyal Vakıfların Halk Sağlığına Etkisi

11.00-11.15  Okt. Ali KOÇ                                                              Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti İlişkilerine Sanatsal Açıdan Bir Yaklaşım: Hattat Hayreddin Maraşî

11.15-11.30  Uzm. Serdar YAKAR                                Dulkadirliyi Oluşturan Türkmen Boyları ve Ceritler

11.30-11.45  Tartışma

11.45-13.30  Öğle Arası

V.OTURUM (13.30 – 14.45)

Başkan: Prof. Dr. Said ÖZTÜRK – Dr. İsmail ALTINÖZ

13.30-13.45  Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ                     Dulkadirli Türkmenleri ve Safeviyye Tarikatı

13.45-14.00  Doç. Dr. H.Mustafa PAKSOY                   Dulkadiroğlu Beyliğinden Gelenlerin İktisadi ve

Yrd. Doç. Dr. Sadettin PAKSOY               Ticari Hayatları: Andırın İlçesinde Yaşayanlar

14.00-14.15  Yrd. Doç. Dr. Nedime ŞANLI                    Dulkadiroğullarının Sahip Olduğu Kültürel Özellikler

Uzm. Hülya YALÇINKAYA                   ve Maraş İline Katkısı

Uzm. Sevinç AKSAY ALBUZ

Uzm. Filiz METE

14.15-14.30  Arş. Gör. Yaşar ARSLANYÜREK          Dulkadir Beyliği’nin Kuruluşu ve Zeyneddin Karaca Bey

14.30-14.45  Tartışma

14.45-15.00  Çay

VI.OTURUM (15.00 – 16.30)

Başkan: Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ – Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR

15.00-15.15  Prof. Dr. Mehmet ATALAY                                    Dulkadiroğulları Soyundan Gelen Ünlü Şair Nefî’nin Farsça Şiirlerine Dair

15.15-15.30  Yrd. Doç. Dr. M.Fetih YANARDAĞ       Dulkadir Beyliği Coğrafyasının Şevket Bulut’un Hikayelerinde Yansıması

15.30-15.45  Öğr. Gör. Mesut AKBEN                          Dulkadirlide Bir Tarikat Şeyhi Şeyh İbrahim Gülşenî

15.45-16.00  Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM         Elbistan Ağzı

Arş. Gör. Esra KİRİK

16.00-16.15  Arşt. Mehmet ERKOÇ                              XIX. Yüzyılda Bir Dulkadiroğlu Şairi; Aşık Serdai

16.15-16.30  Tartışma

 

29 NİSAN 2011 CUMA - ÜÇÜNCÜ SALON

 

I.OTURUM (14.00 – 15-15)

 

Başkan: Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE – Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ

14.00-14.15  Doç. Dr. Memet YETİŞGİN                    Besni’nin Coğrafyası ve Tarihi Gelişmesi

14.15-14.30  Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAYA                Dulkadirli Beyliği Zamanında Sivas Bölgesi

14.30-14.45  Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ               Kırşehir de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler

14.45-15.00  Dr. İbrahim Etem ÇAKIR                        Ayntab Şehrinde Dulkadir İzleri

15.00-15.15  Tartışma

15.15-15.30  Çay

II.OTURUM (15.30-16.45)

Başkan: Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR –  Doç. Dr. Doğan YÖRÜK

15.30-15.45  Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI                       Kayseri ve Çevresinde Dulkadirli İzleri

15.45-16.00  Doç. Dr. Bilgehan PAMUK                      Dulkadir Beyliği Zamanında Ayıntab

16.00-16.15  Ahmet DULKADİROĞLU                                      Kırşehir ve Yöresinin Tarihinde Dulkadiroğulları Beyliği Dönemi

16.15-16.30  Mehmet DULKADİR                                               Malatya’daki Dulkadiroğulları ve Dulkadiroğulları Kültürel Gayretleri

16.30-16.45  Tartışma

 

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ - ÜÇÜNCÜ SALON

 

III.OTURUM (09.00 – 10.15)

Başkan: Prof. Dr. Tuncer BAYKARA – Mehmet ÇAYIRDAĞ

09.00-09.15  Yrd. Doç. Dr. M.Suat BAL                       Dulkadirli Beyliği Mimari Eserlerinin Yerel Tarih Eğitiminde Kullanılması

09.15-09.30  Arş. Gör. Zeynep GÜNGÖRMEZ           Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Faaliyetleri

09.30-09.45  Ok. Uğur KURTARAN                                             Dulkadir Beylerinden Nasreddin Mehmed Bey Dönemi (1399-1442)

09.45-10.00  Uzm. Kemalettin KOÇ                                             Dulkadir Beyliği Dönemi Tarihi Mimari Yapılar Işığında Maraş’ın Yerleşimi

10.00-10.15  Tartışma

10.15-10.30  Çay

IV.OTURUM (10.30 – 11.45)

Başkan: Prof. Dr. Remzi KILIÇ – Yrd. Doç. Funda DEMİRTAŞ

10.30-10.45  Arş. Gör. Sungur DOĞANÇAY                Dulkadir Türkmenlerinin Güneydoğu Anadoludaki Faaliyetleri

10.45-11.00  S. Burhanettin AKBAŞ                                            Dulkadirli Devletinde Zamantı Bölgesinin Önemi

11.00-11.15  Selçuk DULKADİROĞLU                                      Dulkadiroğullarının Kırşehir’deki Tarihi Şaheseri: Dulkadirli Çok Katlı Yer altı Şehirleri

11.15-11.30  Engin GÜNGÖRMEZ                               Dulkadir Beyliği Döneminde Elbistan

11.30-11.45  Tartışma

11.45-13.30  Öğle Arası

V.OTURUM (13.30 – 14.45)

Başkan: Prof. Dr. Ahmet EYİCİL – Yrd. Doç. M.Suat BAL

13.30-13.45  Prof. Dr. Remzi KILIÇ                                             XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Dulkadiroğulları Devleti Üzerinde Osmanlı-Memluklu Rekabeti

13.45-14.00  Arş. Gör. Sevim CEYLAN                        Dulkadirli Beyliği Döneminde Maraş Vakıfları

14.00-14.15  Arş. Uzm. Ali SARIKAYA                        Şükrü Bitlisi Selimnâmesinde Osmanlı-Dulkadir Arasında Göksun Savaşı

14.15-14.30  Muhammed DULKADİROĞLU             Osmanlı Devletinde İki Dulkadirli Şehzadesi: Dulkadiroğlu

Hakan Türker DULKADİROĞLU          Mehmed Han Paşa Dulkadiroğlu Ali Mirza Paşa

14.30-14.45  Tartışma

KAPANIŞ OTURUMU BİRİNCİ SALON (16.30-17.30)

 

Değerlendirme:

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

Prof. Dr. Refet YİNANÇ

Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN

Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Prof. Dr. Said ÖZTÜRK

Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet KABAKÇI

17.30 Düzenleme Kuruluna Plaket Takdimi

| + - | RTL - LTR